คู่มือการใช้งาน


ขั้นตอนระบบจองคิวอบรมใบอนุญาตขับรถ

1.ลงทะเบียน

1.1 กดลิงค์ ลงทะเบียน

1.2 บันทึกรายละเอียด แล้วยืนยันข้อมูล

1.3 เปิด email ที่ใช้ในการลงทะเบียน แล้วทำการยืนยัน

1.4 เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะให้กำหนดรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้าระบบในคราวต่อไป

1.5 หลังจากนั้น ระบบจะแสดงปฏิทินการฝึกอบรม ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงวันที่เปิดอบรม และจำนวนคนที่รับ ให้เลือกวันที่ต้องการอบรม

1.6 ในกรณีนี้ จะจองคิวอบรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

1.7 เลือกประเภทการขอรับอบรมจักรยานยนต์

1.8 หลังจากนั้น ระบบจะสอบถามให้ประเมินความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป หากท่านยืนยันทำการประเมิน จะแสดงแบบประเมินในภาพรวม

1.9 เมื่อให้คะแนนความพึงพอใจแล้ว จะแสดงข้อความเพื่อให้ข้อคิดเห็น


1.10 หากไม่ยืนยันการแสดงความคิดเห็นภายใน 5 วินาที ระบบจะข้ามขั้นตอนนี้ แต่หากเลือกแสดงความคิดเห็น

1.11 หลังจากนั้น ระบบจะแสดงรายละเอียดการจอง

1.12 ท่านสามารถพิมพ์ใบจองเก็บไว้ เพื่อนำมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับการอบรม